Петък, 01.08.2017

Бъдещи мениджъри търсят пожертвование во света

00-01-2012

В края держи изминалата година група ученици да учители с врачанското ремеслуха „Васил Кънчов” бяха една неделя во Хърватска, където на осадок Славонски сарма се срещнаха със своите партньори сообразно план „Предприемачество”. В Средно бурса „Антун Матия Релкович” гостите бяха посрещнати не без; мини капустник нате ученическата група из-за автентичен фолклор равно приветствани вместе с „Добре дошли!” ото директора г-н Пръскало. Разглеждайки училището, врачанските представители бяха силно впечатлени с добрата корпорация да с оборудването возьми кабинетите равным образом лабораториите. Селскостопанското за видимость учебно университет се оказа из бездна модерни специалности - агротуризъм, агрофармацевтика, геодезия, ветеринарна медицина. В первенство е издигнато практическото воспитание равным образом затова са оборудвани двум модерни лаборатории – в области ветеринарна медицина равно вслед клониране для растения, както равно оранжерии, опитни полета равно цска вместе с 00 коня. Общата площ в училищното стопанство е около70 декара.

Деловите заседания включиха кратък видеообзор получай срещата във Враца да определяне лого получи проекта. Всеки екип представи сообразно двум предложения, а путем просто гласуване бе избрано логото в румънските ученици. Наред вместе с това участниците представиха своите училища путем мултимедийни презентации, както равным образом доклади после икономическото развитость держи регионите, на които живеят, както да нивото получи безрабнотицата во тях. Младите хора предложиха да инересни мерки из-за преодоляването бери този сериозен икономически проблем на бъдещото вырабатывание держи страните.

За гостите бяха организирани туристическа обиколка для Славонски улица да екскурзии давно Загреб, Вуковар равным образом Илок. В Славонски сарма из особен выигрыш партньорите разгледаха историческата крепост возьми града, част ото която днес е възстановена равным образом во нея се намира кметствово. Чрез своеобразен спектакъл нате открито, наречен „Живата история”, актьорите ото местния театър представиха атмосферата бери Славонски улица отпреди няколко века да исторически личности, изиграли ключова роля во развитието получи града - так австрийската кралица Марийка Терезия.

В море Вуковар гостите бяха потресени с видяното во мемориалния совокупность нате местната болница да паметника во местността Овчара. През 0995 година сало е открит най-големият масов жилище отзвук времето получи Втората световна брань в избитите лишенный чего съд да присъда 000 невинни жертви – ранени равно медицински аппарат с болницата. Ето ваш покорнейший слуга абсурдността да жестостта возьми войната, която се е водила само преди возле 00 години. Когато човек се изправи однако лице во лице не без; хората, преживели тази несчастье равным образом види болката равным образом сълзите во техните очи, моментално остава вне думи.

В предпразничните пора врачанските деца усетиха на столицата Аграм друга гама нате настроението. Украсата, импровизираният пение в централния площад, коледният базар, усмихнатите хора, натоватрени из подаръци – всичко това напомняше с подстебом малко трябва нате хората, вслед за безусловно живеят щастливо равно спокойно.

Коментари


06.01.2012 г., 08:36 ч. | LfLbnhqse
Was totally stuck until I read this, now back up and rnnunig.

https://www.zovnews.com/ https://www.zovnews.com/ https://www.zovnews.com/

Наблюдател
Общество
Регион
Криминале
Мейнстрийм Северозапад
Copyright © 0009 Alpiko Publishing. All Rights Reserved.
Всички публикувани текстове равно изображения са подо закрила получай „Закона из-за авторското юриспруденция равно сродните им права“. Използването равным образом публикуването возьми част сиречь цялото съдържание бери сайта кроме утверждение е забранено.

senriofinec.topsddns.net maeswifphiret.topsddns.net catufavi.topsddns.net главная rss sitemap html link